БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін

 

 

 Організатори:

Кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного вищого навчального закладу Університет менеджменту освіти Національної Академії педагогічних наук України.

Кафедра державної служби та менеджменту освіти  ЦІППО Державного вищого навчального закладу Університет менеджменту освіти  Національної академії педагогічних наук України.


Організаційний комітет:

Голова організаційного комітету:

Олійник Віктор Васильович,

 ректор ДВНЗ Університет менеджменту освіти, академік, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, дійсний член Міжнародної слов'янської академії освіти ім. Я. Коменського, заслужений працівник освіти України;

Заступники голови організаційного комітету:

Ситніков Олександр Пантелійович,

директор Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, кандидат історичних наук, доцент;

Кириченко Микола Олексійович, перший проректор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ДВНЗ Університет менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук, доцент;


Члени організаційного комітету:

Сергеєва Лариса Миколаївна,

професор кафедри державної служби та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ Університет менеджменту освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;

Діденко Ніна Григорівна,

завідувач кафедри державної служби та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, доктор наук з державного управління, професор;

Сілаєва Ірина Євгенівна, 

завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО ДВНЗ УМО НАПН України, кандидат технічних наук, доцент; 

Соболєва Світлана Василівна, 

доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО ДВНЗ УМО НАПН України, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;

Кулішов Володимир Сергійович,

старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО ДВНЗ УМО НАПН України, кандидат педагогічних наук;

Шевчук Світлана Степанівна,

старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО ДВНЗ УМО НАПН України;

Коваль Дмитро Олександрович,

завідувач відділом інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу БІНПО ДВНЗ УМО НАПН України.

 

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ІНТЕРНЕТ-СЕМІНАР

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

25 листопада 2015 року  

 Розділи

Головна


Пленарне засідання

Впровадження інноваційних технологій навчання у професійно-теоретичну підготовку фахівців

Впровадження інноваційних технологій навчання у професійно-практичну підготовку фахівців

Інформаційно-комунікаційні технології у професійній підготовці фахівців

Новітні технології автотранспортної галузі

Міжнародний досвід професійної підготовки фахівців

Педагогічний досвід ДНЗ Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації


Форум кафедри

Попередні заходи кафедри


Як приєднатися:

щоб додати свій виступ, надішліть його текст (з приміткою матеріал до Інтернет-семінару автотранспортники), поданий у загальновідомому текстовому форматі (PDF, ODT, DOC, DOCX тощо), та (у разі необхідності) додатки нетекстової природи на електронну поштову адресу

binpomethodica@ukr.net

 Надіслані матеріали будуть розміщуватися на сайті семінару по мірі їх надходження до оргкомітету. Всі  матеріали Міжнародного науково-практичного Інтернет-семінару Інноваційні технології  при підготовці фахівців автотранспортної галузі є повноцінними авторськими електронними публікаціями.

 

   

Присвячується памяті  заступника міністра

 Томашенко Віталія Вікторовича

 

 

Теоретичні засади методики професійної підготовки фахівців

 

 

Верченко Н.В., к.б.н., доцент кафедри, психології та управління навчальними закладами, Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

ПРОФЕСІЙНА ПРИДАТНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ ВІДБІР ВОДІЇВ

 

Заславська С.О.,заступник директора  Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ  Університет менеджменту освіти НАПН України, к.т.н., доцент

МЕТОДИКА РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 

Іванов М. Г., викладач спеціальних дисциплін ДНЗ Кіровоградське ВПУ №4

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

 

Лєвіна Р.М., методист відділу сучасних технологій виробництва Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

ТВОРЧА ГРУПА ЯК ОДНА З ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 

Мацюк О.П., методист ПТУ № 46

РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ПРЕДМЕТІВ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВОДІЇВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ  (З ДОСВІДУ РОБОТИ)

 

Москаленко К. П., викладач спецпредметів Професійно - технічне училище № 79 Дніпропетровська обл., Петриківський район

РЕАЛІЗАЦІЯ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СТИМУЛЮВАННЯ І КОРЕКЦІЇ ПОВЕДІНКИ

 

Набоков М.Ф., методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (м. Дніпропетровськ)

Збірник конспектів уроків з предмета ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА

ТА КУЛЬТУРА ВОДІННЯ для професій:

Водій АВтотранспортних засобів категорій А1, А, В1;

Водій автотранспортних засобів В, ВЕ, С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DЕ

(ДСПТО 8321.ОІ.00.60.21-2012; ДСПТО 8322.ОІ.00.60.24-2012)

 

Пазич І.О., методист Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Сілаєва І.Є., завідувач кафедри МПО та СГД Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ  Університет менеджменту освіти НАПН України, к.т.н., доцент

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Сінкевич І.О., заступник директора з НВР ДПТНЗ Білоцерківський професійний ліцей  (м. Біла Церква Київської обл.)

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

 

Соболєва  С.В., к.с/г.н., доцент кафедри методики професійної освіти і соціально-гуманітарних дисциплін  Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

СУЧАСНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Тверезовський О.В., викладач професійно-теоретичної підготовки    Державного професійно-технічного навчального закладу Хотінський професійний аграрний ліцей (смт. Хотінь Cумського району Cумської обл.)

СУЧАСНЕ КОМПЛЕКСНЕ МЕОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ БУДОВА Й ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ, ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ: МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Додаток 1

Долаток 2

 

Шевчук С.С., старший викладач кафедри МПО та СГД Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ  Університет менеджменту освіти НАПН України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

   

 

 

Біла Церква, БІНПО, 2015