БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін

  

 

Кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін

 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного вищого навчального закладу

 

«Університет менеджменту освіти» Національної Академії педагогічних наук України.

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Історія кафедри професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін (МПО та СГД) як структурного підрозділу сучасного Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти  ДВНЗ  «Університет менеджменту освіти» НАПНУ починається з січня 1979 року.

Розвиток та становлення кафедри нерозривно пов’язані із такими знаковими постатями, як Матвєєв Г. П., Заславська С. І., Микуляк О. П.

 

 

Матвєєв Геній Павлович

(07.10.1938–28.01.2005),

кандидат технічних наук, доцент.

З 1990 року був завідувачем кафедри «Організація та методика професійного  навчання» Республіканського інституту підвищення кваліфікації ПТО. З 1995—2005 рр. працював на посаді проректора з навчально-виробничої та науково-методичної роботи. Є одним із засновників концепції модульної технології навчання професії. Залишив після себе 61 наукову працю.

 

 

 

Заславська Світлана Ігнатівна,

кандидат технічних наук, доцент, заступник директора з навчальної роботи, доцент кафедри методики професійного навчання та новітніх технологій виробництва.

Працює в інституті з січня 1980 року, починала свій освітній трудовий шлях старшим викладачем кафедри методики професійно-технічного  навчання, пізніше стала доцентом цієї кафедри, деканом факультету інженерно-педагогічних працівників, проректором з науково-методичної роботи. У теперішній час Заславська С.І. є заступником директора БІНПО з навчальної роботи. Науково-педагогічний стаж Світлани Ігнатівни більше 33 років. Світлана Ігнатівна є автором більше, ніж 100 наукових та методичних праць, у тому числі понад 20 підручників із грифом МОН України. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», медаллю «А. С. Макаренко», почесним знаком НАПН України «Ушинський К. Д.» та почесними грамотами.

 

 

Микуляк Орест Павлович,

кандидат технічних наук, доцент. З 1993 по 2003 роки очолював  кафедру методики професійного навчання та охорони праці.

О.П. Микуляк є одним з авторів концепції модульної технології і системи професійного навчання, за якими в інституті з 1995  по  1998 роки були проведені наукові дослідження , за результатами яких розроблені підручники для підготовки кваліфікованих робітників у системі ПТО. Наказом Міністерства освіти і науки України за високі досягнення у науково-педагогічній  діяльності та у зв’язку з 25-річчям Інституту О. П. Микуляку було присвоєно звання «Відмінник освіти».

 

МЕТОЮ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ Є

реалізація навчальної, науково-дослідної, методичної та організаційної роботи щодо вдосконалення науково-методичної компетентності педагогічних працівників  у процесі підвищення кваліфікації  в умовах євроінтеграції вітчизняної професійної освіти,співпраця із закладами освіти України та зарубіжжя.

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

  • підвищення ефективності навчального процесу за всіма формами підвищення кваліфікації (очною, очно-дистанційною та заочною) шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних та інноваційних технологій;
  • підготовка сучасного дидактичного забезпечення та науково-методичного супроводу підвищення кваліфікації;
  • підготовка наукових видань із проблем методики професійного навчання та впровадження інноваційних технологій в освітній процес професійних навчальних закладів;
  • проведення наукових досліджень з проблем розвитку науково-методичної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти;
  • розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників професійної школи шляхом організації постійно діючих професійно-спрямованих Веб-конференцій, Веб-семінарів, науково-практичних семінарів;
  • розширення співробітництва з закладами професійної (професійно-технічної) освіти, ліцеями, коледжами, кафедрами вищих навчальних закладів України з питань інноваційної освітньої діяльності при професійній підготовці фахівців;
  • здійснення міжнародної співпраці з професійними та вищими освітніми закладами.

 


СКЛАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ МПО ТА СГД

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

РОБОЧІ МОМЕНТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВЦІВ КАФЕДРИ

Головна

Форум кафедри

Попередні заходи кафедри

Електронні видання

Дидактичні матеріали курсів підвищення кваліфікації


Сторінка кафедри в мережі Facebook

Наша сторінка в мережі Facebook


   
   

Біла Церква, БІНПО, 2015